close button×
  • English (United Kingdom)

Αποκατάσταση Μαστού-Μαστεκτομή

Τι είναι η αποκατάσταση του μαστού;

Είναι η εκ νέου ανάπλαση του μαστού που αφαιρέθηκε με μαστεκτομή. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την μαστεκτομή (μέχρι και σταδίου II) ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συνήθως μετά από 6 μήνες - 1 χρόνο, ειδικότερα μετά από περιπτώσεις όπου χρειάζεται ακτινοβολία του μαστού. Στην πρώτη περίπτωση που γίνεται η ανάπλαση ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, η γυναίκα έχει το πλεονέκτημα να ξυπνήσει μετά το χειρουργείο και να έχει πάλι δυο μαστούς, έχοντας τον καινούριο μαστό στην θέση του παλιού ενώ στην δεύτερη περίπτωση κρατάμε μια στάση αναμονής έτσι ώστε να σιγουρευτούμε για την καλή κατάσταση του δέρματος μετά τις συνεδρίες της ακτινοβολίας.

Ποιός είναι ο στόχος της επέμβασης;

Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή προσφέρει στις γυναίκες καταρχήν ψυχολογική στήριξη και αποφυγή της εικόνας του ακρωτηριασμού αμέσως μετά την επέμβαση. Στην συνέχεια εξυπηρετεί τη γυναίκα στις κινήσεις και στο ντύσιμο της αφού δεν κινδυνεύει να της φύγει η πρόθεση. Σήμερα αυτές οι επεμβάσεις έχουν πολύ καλά αποτελέσματα αφού οι νέες χειρουργικές τεχνικές, η εξειδίκευση των πλαστικών χειρουργών και οι νέες προθέσεις βοηθούν θετικά στο θέμα.

Ποιές είναι οι τεχνικές αποκατάστασης των μαστών;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποκατάστασης, άλλοι πιο απλοί και άλλοι πιο περίπλοκοι που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση. Μερικές από τις μεθόδους αυτές είναι:
Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης - διατατήρες ιστών
Αποκατάσταση με κρημνούς, όπως του πλατέως ραχιαίου μυός, του ορθού κοιλιακού μυός (TRAM και DIEP flap) κτλ.
Μεταμόσχευση λίπους
Ασφαλώς όμως ποιά μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί είναι θέμα που η κάθε γυναίκα θα πρέπει να το συζητήσει με τον ιατρό της.

Ποιές είναι οι επιπλοκές της επέμβασης;

Θεωρητικά, όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις περικλείουν κάποιους κινδύνους και θεωρητικά σχεδόν όλες οι γυναίκες μπορούν να υποβληθούν σε αποκατάσταση μαστού, μετά από μαστεκτομή. Οι κίνδυνοι στην περίπτωση της αποκατάστασης μπορούν να συνοψιστούν σε αιμορραγία, συλλογή υγρού, υπερτροφική ουλή, μόλυνση και ρίκνωση της κάψας. Η αποκατάσταση του μαστού δεν έχει καμία επίδραση στις υποτροπές τη νόσου και δεν εμποδίζει τη μετεγχειρητική χορήγηση προφυλακτικής χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας.

Τεχνικές αποκατάστασης

1. Ενθέματα σιλικόνης - Διατατήρες ιστών
Η πιο συνηθισμένη επέμβαση είναι να τοποθετηθεί ένας διατατήρας ιστών (τύπου Becker) ή μόνιμα ενθέματα σιλικόνης. Συνήθως προτιμάται ο διατατήρας ιστών, που τοποθετείται κάτω από τον μείζονα θωρακικό και 15 ήμερες μετά την επέμβαση από μια βαλβίδα ανά δεκαήμερο αρχίζει να διαστέλλεται με φυσιολογικό ορό. Όταν η διαστολή φτάσει στο επιθυμητό όριο, ο διατατήρας (εφόσον είναι απλός) αντικαθιστάται με ένα ένθεμα σιλικόνης. Μερικοί διατατήρες (τύπου Becker) παραμένουν μόνιμα, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται δεύτερη επέμβαση. Η αποκατάσταση της θηλής και της θηλαίας άλω γίνεται σε δεύτερο χρόνο (μετά 3-6 μήνες) με τοπική αναισθησία

2. Αποκατάσταση με κρημνούς
Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση των λεγόμενων μυοδερματικών ή δερμουποδόριων κρημνών, δηλαδή τμημάτων δέρματος με άφθονο υποδόριο λίπος που παίρνονται από κάποιο άλλο σημείο του σώματος όπως η πλάτη, η κοιλιά ή οι γλουτοί και τοποθετούνται με ειδικό τρόπο στη θέση του μαστού που αφαιρέθηκε. Πρόκειται συνήθως για επεμβάσεις πολύπλοκες και πολύωρες (8-10 ώρες) που καταλείπουν περισσότερες ουλές, αλλά σε ορισμένες παραμελημένες περιπτώσεις αποτελούν τη μοναδική λύση.

3. Μεταμόσχευση λίπους
Μια νέα και πολλά υποσχόμενη τεχνική είναι η μεταμόσχευση λίπους/βλαστοκυττάρων. Πρόκειται για μια τεχνική που γίνεται σε δεύτερο χρόνο και απαιτεί την ταυτόχρονη λιποαναρρόφηση. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται λίπος, το οποίο αφού υποστεί μια ειδική επεξεργασία με την μέθοδο Coleman εγχέεται στην περιοχή του μαστού. Επίσης ένα μέρος του λίπους μπορεί να αποθηκευτεί και υποστεί νέα επεξεργασία για την παραγωγή βλαστοκυττάρων (stem cells), οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω συμπληρωματική αύξηση του μαστού. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα πριν τη μεταμόσχευση λίπους να εφαρμοστεί στην περιοχή του στήθους μια νέα πρωτοποριακή συσκευή (Brava System) που προετοιμάζει καλύτερα τους ιστούς και αυξάνει τα ποσοστά διατήρησης του μεταμοσχευθέντος λίπους.

4. Άλλες επεμβάσεις
Συνήθως ο άλλος μαστός χρειάζεται είτε μείωση, είτε αύξηση, είτε ανόρθωση για να υπάρχει τελικά συμμετρία μεταξύ των δυο μαστών. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση είναι πολύ ικανοποιητικό και βοηθάει πολύ σημαντικά στην καλύτερη ποιότητα ζωής των γυναικών.

Είδος αναισθησίας

Συνήθως για όλες τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής γίνεται υπνοχάλαση και σπάνια χρησιμοποιούμε γενική αναισθησία

Παραμονή στη κλινική

Συνήθως ο/η ασθενής παίρνει εξιτήριο την ίδια ημέρα. Παραμονή στην κλινική συνήθως για 4-12 ώρες

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
πλαστικοσ χειρουργοσ